28
Фев

Не сировинний придаток, а виробничий майданчик?

Світовий банк недавно презентував огляд теперішнього стану економічного розвитку України і своє бачення наших перспектив на майбутнє. Одразу привертає увагу, що основний акцент дослідження зроблено на ширшому залученні в нашу економіку приватного закордонного капіталу і створення на українській землі підприємств з іноземними власниками

Source: Ukurier